Fungsi Ma dan Hamzah Istifham

Fungsi ma ( ما ) dalam bahasa arab ada banyak makna tergantung konsteksnya. namun kita kali ini akan membahas fungsi ma sebagai alat untuk bertanya, khususnya untuk benda yang si penanya memang sama sekali belum mengetahui nama benda tersebut. adapun hamzah istifham (أ) digunakan untuk menanyakan benda yang sudah diketahui namun si penanya masih ragu akan nama benda tersebut. maka untuk menyakinkannya dengan bertanya menggunakan hamzah istifham.

ما

ما هذا ؟ هذا كتابٌ

أ هذا كِتَابٌ ؟ لا

ما هذا ؟ هذا كُرسِيٌ

أ هذا مِفتَاحٌ ؟ نعم

ما هذا ؟ هذا سَريرٌ

ما هذا ؟ هذا نَجمٌ

أ هذا نجمٌ ؟ لا, هذا قَمَرٌ

أ هذا بيتٌ ؟ لا, هذا مَسجِدٌ

ما هذا ؟ هذا جِدَارٌ

ما هذا ؟ هذا قَمِيصٌ

ما هذا ؟ هذا مِندِيلٌ

Terjemahkan kalimat di bawah ini

  1. Ini adalah masjid. Apakah ini ? ini adalah rumah.
  2. Apakah ini ranjang ? ya, ini adalah ranjang
  3. Ini adalah kunci.
  4. Ini adalah bulan. Apakah ini bulan ? ia.
  5. Apakah ini dinding ? ya.

المُفرَدَاتُ الجَدِيدَةُ

ما : apakah

أ : Apakah

سَرِيرٌ : Tempat tidur

مِفتَاحٌ : kunci

قَمِيصٌ :kemeja

مِندِيلٌ : sapu tangan