Kata Petunjuk (ism isyaroh)

Pada kesempatan ini, kita akan mengenal sebagian ciri kata petunjuk (ism isyaroh) di dalam bahasa arab. di antara ciri  ism isyaroh dalam bahasa arab antara lain: hadza maknanya adalah ini. yang berfungsi untuk menunjuk benda mudzakar (male) dan benda tersebut letaknya dekat dengan kita.


 

هذا

هذَا مَكْتَبٌ                                       هذَا حَجَرٌ                               هذا كُرسِيٌ

 

هذا جِدَارٌ                                         هذا بابٌ                                هذا كِتَابٌ

    

هذا مَقعَدٌ                                         هذا قَمَرٌ                                   هذا نَجْمٌ

Kosa kata baru المُفرَدَاتُ الجَدِيدَةُ)):

هذا : ini (ism isyaroh untuk benda dekat mudzakkar( (مُذَكَّرٌ(laki/male)

مَكْتَبٌ : meja

حَجَرٌ : batu

كُرسِيٌ : kursi

جِدَارٌ : dinding

بابٌ : pintu

كِتَابٌ : buku

مَقعَدٌ : bangku

قَمَرٌ : bulan

نَجْمٌ : bintang

meja مَكْتَبٌ
batu حَجَرٌ
kursi  كُرسِيٌ